All for Joomla All for Webmasters

pagina laden

Stylingenmatching

Verkoop voorwaarden

De webwinkel van Styling & Matching is gevestigd in Zwolle aan de Herenweg 98 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 51500809 met BTW nummer NL138146007B02

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Styling & Matching en de klant.

 1. Door bij Styling & Matching een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Styling & Matching.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander Algemene Voorwaarden uitgesloten.
 3. Styling & Matching heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Styling & Matching zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Styling & Matching van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Styling & Matching.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijs van de producten is in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL of overschrijving van het verschuldigde bedrag op ING Bank rekeningnummer: NL31 INGB 0004734808 t.n.v. Styling & Matching te Zwolle.

Artikel 4: Bestellen en levering

 1. Alle artikelen kunnen worden besteld via de webwinkel.
 2. Styling & Matching hanteert geen minimum bestelbedrag.
 3. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst.
 4. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. In deze bevestiging ziet u een overzicht van uw bestelling inclusief de verzendkosten.
 5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Styling & Matching in de bevestigingsmail wordt vermeld.
 6. Zodra de betaling is ontvangen streeft Styling & Matching er naar alle voorradige artikelen binnen 24 uur op werkdagen te verzenden naar het door u opgegeven adres.
 7. Ondanks dat we gebruik maken van een voorraad beheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dat geval streven wij er naar om uw bestelling binnen 10 dagen te leveren.
 8. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie. Dit zal dan worden gemeld op onze website.
 9. Voor alle producten die Styling & Matching verzendt hanteren we afhankelijk van artikelsoort de TNT-posttarieven.
 10. U kunt uw bestelde artikelen ook af komen halen. Verzendkosten worden dan uiteraard niet in rekening gebracht. Afhalen kan alleen op afspraak.
 11. Uw artikelen worden altijd met uiterste zorg verpakt en verzonden. Verzending is echter in alle gevallen voor risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de artikelen tijdens het vervoer. U kunt uw pakket wel verzekerd laten versturen. Deze kosten komen voor de rekening van de koper. Laat ons dit tijdig per e-mail weten.
 12. Styling & Matching streeft ernaar de producten binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te versturen via TNT Post. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan Styling & Matching niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. Styling & Matching is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Styling & Matching toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
 14. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Styling & Matching in de bevestigingsmail wordt vermeld.
 15. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Styling & Matching zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5: Overmacht

Styling & Matching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Styling & Matching en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Styling & Matching niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

 1. Styling & Matching doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product binnen de zichttermijn (7 dagen) geruild of geretourneerd worden.
 2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 3. Binnen 7 dagen na ontvangst van de producten kan de klant per e-mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,meedelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.
 4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan Styling & Matching verzonden te zijn: Styling & Matching, Herenweg 98, 8025 AD Zwolle. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
 5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, met aangehecht label en in de originele verpakking.
 6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.
 7. Indien er een fout is gemaakt door Styling & Matching, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Styling & Matching geleverde producten blijven eigendom van Styling & Matching totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie

Als een artikel gebreken vertoont, zal Styling & Matching het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort. De klant dient binnen redelijke termijn waarbij een maximum van 7 dagen wordt gehanteerd, de gebreken te melden.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

 1. Voor verzending wordende producten zorgvuldig gecontroleerd door Styling & Matching . Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Styling & Matching zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
 2. Styling & Matching zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Styling & Matching maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
 3. Styling & Matching is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
 5. Styling & Matching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy
Op de website van Styling & Matching wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie verder ons privacyreglement.

Artikel 11: Copyright

Niets uit de website van Styling & Matching mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Styling & Matching.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Styling & Matching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Styling & Matching, Herenweg 98, 8025 AD Zwolle, telnr: 06 42 50 46 90

Deel deze pagina